Преглед

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Речник Линкове

 


 

Партии

Графичен преглед

Тук ще намерите графичен преглед на тематичния комплекс Партии. Чрез щракване върху отделните елементи на графиката, ще попаднете директно на съответните страници. Детайлиран указател на съдържанието на тематичния комплекс ще намерите на страницата Съдържание.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.