Съдържание

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Речник Линкове

 


 

Партии

Съдържание на тематичен комплекс Партии

Директно може да стигнете до отделните части и страници, щракнете в настоящия показател на съдържанието върху желаната страница; графичен преглед на темата ще намерите на страницата Преглед.

Стартова страница Партии

Речник към тематичен комплекс Партии

Списък на линкове към тематичен комплекс Партии

Схема-преглед на тематичен комплекс Партии

Основен курс 1: (Какво представлява една партия?)

Основен курс 2: (Какви видове партии съществуват?)

Партиите в социалистическата система

Развитието на видовете партии в Европа

Видът "Народна партия"

Основен курс 3: (Какви функции изпълняват партиите?)

Функции на партиите в политическата система

Функциите в немския партиен закон

Посредниците между народ и държава в политическата система

Съюзите като посредници

Партиите като посредници

Медии и партии в политическата система

Модели на отношения между партии, медии и публика

Общественото мнение

Разграничаване партии - съюзи

Схема "Партии и съюзи"

Вътрешно-партийна демокрация като предпоставка за осъществяване на функциите

Основен курс 4: (Как изглеждат партийните системи?)

Фокус-тема: Партиите в Англия

Предпоставки: Британската правителствена система

Правителствена система

Дискусия: Westminster-ският модел

Английският парламент

Дискусия: "Парламентарен суверенитет"

Английското мажоритарно избирателно право

Партиите в Англия

Възникване и развитие на двупартийната система

Признаци на двупартийната система

Дискусия: "Митът за двупартийната система"

Фокус-тема: Партиите в САЩ

Предпоставки: Политиката в САЩ

Правителствена система

Избирателно право

Взаимозависимости

Партиите в САЩ

Възникване и развитие на партийната система

Признаци и особености на партийната система

Функции на партиите в политическата система на САЩ

Проблеми на партийната демокрация в САЩ

Равносметка: Партиите в САЩ

Основен курс 5: (Какви проблеми има партийната демокрация?)

Служебен патронаж

Олигархическа тенденция и дистанцираност от избирателя

Дискусия: "Партийна апатия"

Проблеми на легитимността на партиите

Граждански инициативи като конкуренти на партиите

Дискусия: Медийно господство

Модерната изборна борба като партийна кампания

Дискусия: "Символична политика"

Дискусия: "Партийна държава"

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.