Главна страница

 

Човешки права
Образци
Демокрация
Партии
Европа
Обединени Нации
Глобализация
Уст. развитие
П.образование
Мирна педагогика
Методи


 

Добре дошли... 

... в българската част на международния образователен сървър на UNESCO D@dalos. Ние Âи предлагаме информационни и образователни материали от сферата на политическото образование и учението за мира.

За бърза ориентация способства Site Map с директен достъп до всички части на сървъра, както и съответно съдържание.

> Site Map

Безплатни учебни материали за политическо образование:

В рамките на деветте тематични комплекса на общо 1 500 страници предлагаме информационни и учебни материали:

1 Човешки права - Какво означават човешките права? Как те са се развили? Кой ги съблюдава? ...
2 Образци - Представяме личности като Махатма Ганди, Дезмонд Туту или Мартин Лутър Кинг ...
3 Демокрация - Какво представлява демокрацията? Как се е развила? Какво прави една държава демократична? ...
4 Партии - Какви видове партии съществуват? Какви функции изпълняват те? Как изглеждат партийните системи? ...
5 Европейски съюз (Update 01/2011) - Как се е развил Европеският съюз? По какъв начин се взимат решенията? Какви актуални проблеми съществуват? ...
6 Глобализация - Какво означава глобализация? Кои са съществените измерения, причини и последствия? Какви възможности за решаването на проблемите съществуват? ...
7 Обединени Нации - Кои са задачите и целите на ООН? По какъв начин е устроена световната организация и как тя се е развила? Пред какви проблеми е изправена?...
8 Политическо образование - Кои са основите, задачите и целите на политическото образование? Как по ефективен начин може да се подготви урока по политика? ...
9 Мирна педагогика - Изследването на мира и конфликтите като основа. Какво правят мирните педагози? Мирно възпитание и Fair Play ...
10 Уст. развитие - Какво означава устойчиво развитие? Какво трябва да правя за устойчивото развитие? Как функционира локалната програма "Agenda 21"? Как може да се опазва климата? Какви проблеми съществуват по пътя към устойчиво развитие? ...
11 Методи - Дидактически принципи на политическото образование; Основни методи при урока по политика; Активиращи методи при урока по политика; Демокрация в училище ...

Тематичният комплекс Образци е предназначен и за младите ученици. В него става дума за следните личности:

...към стартовата страница на тематичният комплекс Образци

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.