Туту

Нагоре Ганди Туту М. Л. Кинг Peace People Рабин Р. Менчу Тереза

 

Живот
Цитати
Предпоставки
Материали
Хипер-връзки


 

Образци

Дезмонд Туту е една от ключовите фигури в преодоляването на расисткия режим на апартейд в Южна Африка, която остава в историята на 20 век. Неуморно изискваните от него санкции срещу Южна Африка съществено допринесоха за това, несправедливият режим да се огъне. И след преодоляването на апартейда епископ Туту е играл и продължава да играе важна роля в бавния процес на преодоляването на миналото и обединението в неговата страна. Още през 1984 на него бе връчена Нобеловата награда за мир.

Живот и дело: Два текста са посветени на личността, живота и значението на Туту в борбата срещу апартейда в Южна Африка.

Цитати и речи: Освен някои цитати, на разположение са и речта му по повод Нобеловата награда за мир, интервюта и популярното писмо на Туту до премиер-министъра.

Предпоставки: Предпоставките и фона в живота и делото на Туту се образуват от системата на апартейда в Южна Африка, на когото в D@dalos ще намерите самостоятелна фокус-тема.

Материали: 3 статии от пресата от 1984, 1985 и 1998 дават още по-пълна представа за ролята на Туту в борбата срещу апартейда и като председател на комисията на правдата и обединението в Южна Африка.

Хипер-връзки: Подбрани информационни източници в Интернет за Туту са описани на тази страница, за да улеснят търсенето Ви.

Цитат

Противопоставям се на това: на насилието на тези, които искат да запазят една несправедлива система, и на насилието на тези, които искат да я разрушат.
[Дезмонд Туту]

[Начало на страница]

В своята борба срещу несправедливостта и човешкото незачитане в апартейд-режима Туту ясно формулира своята цел. Той се бори за "едно демократично и справедливо общество без расово разделение".
Следните точки представят неговите минимални изисквания:

1. Еднакви граждански права за всички.
2. Отмяна на паспортните закони в Южна Африка.
3. Обща образователна система.
4. Край на принудителните преселвания от Южна Африка в така наречените homelands.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.