Хипер-връзки

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 


 

Образци

Хипер-връзки към Дезмонд Туту

[Интересни връзки ще намерите и в списъка от връзки на целия тематичен комплекс, например Web-страницата за Нобеловата награда и за PeaceJam, един международен образователен проект, в който участват всички носители на Нобеловата награда за мир, между които и Дезмонд Туту... към цялостния списък от връзки]

Комисия на правдата и обединението: http://www.truth.org.za

След като през 1990 апартейда в Южна Африка беше преодолян, се наложи друга задача: Целеше се обединението на различните раси в Южна Африка. Комисията на правдата и обединението (TRC), която поема работата си от 1995 под председателството на Дезмонд Туту, трябваше да ръководи този процес на обединение. Водещата идея бе, че без прошка няма бъдеще. И така, започна се с разкриването на нарушения на човешките права по време на апартейда, като бяха разпитвани жертви и извършители. На тези извършители, които правеха пълни признания за извършените от тях престъпления, се даваше амнистия. Online-материалите на TRC обхващат следното:

bulletПрослушвания на извършители и жертви
bulletПозиции на ANC и на Националната партия относно апартейда и TRC
bulletСтатии от вестниците и подробен списък от връзки към свързани с темата страници
bulletРегистър на обединението, в който всеки южноафриканец може да изрази своите чувства относно апартейда и своите желания за бъдещето
bulletЗаключителният доклад в пет тома на TRC, който е публикуван след двугодишна работа и съдържа дълъг увод на Дезмонд Туту.

[Начало на страница]

BBC News:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/ special_report/1998/10/98/truth_and_reconciliation/ newsid_202000/202503.stm

Изхождайки от тази страница, която съдържа статия със заглавието "Desmond Tutu's Long Crusade", може да се направи преглед на Online-архив на BBC за Туту, Южна Африка, апартейда и близки до това теми. Особено интересни са обобщенията на заключителния доклад на комисията на правдата и обединението.

[Начало на страница]

Урок за Дезмонд Туту на английски

http://www.teacherlink.usu.edu/ TLresources/longterm/LessonPlans/famous/DESMOND.HTM

Тази Web-страница предлага готов и разработен тематично план на урок за носителя на Нобеловата награда за мир. Ще намерите текстове, хронология, цели на урока, както и списък с конкретни предложения за урока.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.