Живот

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 

Кратка биография
Значение


 

Образци

Живот и дело на Дезмонд Туту

Дезмонд Мпило Туту е роден на 7 октомври, 1931 в Клерксдорп, град със златни залежи на 120 мили западно от Йоханесбург. На дванайсет години той се премества в Йоханесбург заедно със семейството си, където печели първите си пари като продавач на фъстъци на спирки и като Caddy на голф-игрища.
Всъщност Дезмонд Туту винаги е искал да стане лекар. Но неговото семейство не може да си го позволи, и така под влиянието на баща му той става учител. Скоро след като става лекар, южноафриканското правителство въвежда закон, според който чернокожите ученици трябва да получават по-лошо образование от белокожите.

Туту, който иска неговите ученици да станат някога свободни и независими възрастни, които да мислят и решават самостоятелно, е принуден умишлено да ограничава знанията на своите ученици. Това за него е немислимо и той решава да стане свещеник.

Епископ Туту застава от името на всички църкви в Южна Африка срещу апартейда, както е наречена накърняващата човешкото достойнство политика на расово разделение. Апартейдът е въведен през 1948 от Националната партия, за да може 4,5 милиона бели да си осигурят власт над над 23 милиона чернокожи.

Исторически информации за системата на апартейда в Южна Африка ще намерите в рамките на тематичен комплекс Човешки права в специална Фокус-тема Апартейд

Чернокожите получават по-лошо образование, принудително са преместени в Homelands, не могат да се движат свободно, без да бъдат задържани. Освен това винаги трябва да носят със себе си паспорт, в който са нанесени всички лични данни.

През 1984 Туту получава Нобеловата награда за мир за воденето на ненасилствена борба за освобождаването на потиснатото чернокожо мнозинство в Южна Африка. В своята благодарствена реч той призовава за мир, любов и братство между всички народи по света, не само в Южна Африка. Тази идея той съхранява и до днес (към речта по повод Нобеловата награда).

Когато през 1986 става епископ, най-високата служба в Англиканската църква, празненствата са още по-големи. Но кулминацията не само в живота на Туту е отмяната на апартейда в началото на 1990 и първите общи избори през 1994, при които неговият приятел Нелсън Мандела е избран за първият чернокож президент на Южна Африка. Нелсън Мандела се обръща с молба към Туту през 1995 да оглави Комисията по правдата и обединението. Комисията е създадена, за да може заедно да бъде преодоляно лошото минало на Южна Африка. Основната идея е, че без прошка няма бъдеще.

Комисията има задачата, да събере доказателствен материал относно нарушения на човешките права в Южна Африка в периода 1960-1994 и да оневини тези хора, които доброволно признават извършените от тях престъпления. И след края на апартейда и въвеждането на обединителен процес в Южна Африка, Туту продължава да се застъпва за еднаквите права на всички народи по света и успява в много конфликтни ситуации да окаже влияние.

Други информации:

Таблична биография ще намерите на страницата Кратка биография

Значението на Туту в борбата срещу апартейда е отбелязано в допълнителен текст

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.