Тереза

Нагоре Ганди Туту М. Л. Кинг Peace People Рабин Р. Менчу Тереза

 

Живот
Цитати
Предпоставки
Материали
Хипер-връзки


 

Образци

Както никоя друга личност Майка Тереза се отдава на любовта към ближния. В Калкута тя се грижи за най-бедните, за умиращите и болните от проказа. Тя е почитана от безброй много хора по целия свят, като много от тях виждат в нея една модерна светица: "The Saint of the Gutters". Нейното дело за човешкото достойнство е отличено през 1979 с Нобеловата награда за мир, но я превръща в спорна личност като радикален критик на всяка форма на отнемане на живота, или аборта. Основаният от нея орден "Мисионери на любовта към ближния" днес е деен в много страни по света.

Живот и дело: Кратка биография описва основните моменти от живота на Майка Тереза.

Цитати и речи: Освен речта по повод Нобеловата награда и кратки цитати, тук ще намерите и малък подбор на молитви.

Предпоставки: Бедността в Калкута образува предпоставките за делото на Майка Тереза.

Материали: Възпоменания и статии от пресата след смъртта на Майка Тереза през 1997 правят още по-ясно нейното значение за нас.

Хипер-връзки: Подбрани информационни източници в Интернет за Майка Тереза са описани на тази страница и улесняват търсенето Ви.

Цитат

"Тя подпомага мира по най-истинския начин, чрез утвърждаване на неприкосновеността на човешкото достойнство." [John Sannes, Реч при получаването на Нобеловата награда 1979]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.