Хипер-връзки

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 


 

Образци

Хипер-връзки към Майка Тереза

"Saint of the Gutters" е впечатлила безброй много хора в целия свят. Това е отразено и в Интернет. Изобилие от частни Web-страници са посветени на спомена за тази необикновена жена.

Пример за тези много частни Web-страници в чест на Майка Тереза ще намерите на адрес http://www.gargaro.com/mother_teresa/.

В тази връзка трябва да се отбележи и това, че много от страниците за Майка Тереза са свързани в Web-пръстен. Този пръстен улеснява сърфирането от една "Тереза-страница" към друга. Разпознава се по еднаквата графика и текста към нея в долната част на всяка главна страница.

Майка Тереза - Официалната Web-страница: http://www.tisv.be/mt/indmt.htm

Тези обширни материали на английски, френски и холандски език предлагат и изключително много информации за носителката на Нобеловата награда за мир. Това е и много добра изходна точка за интернет-изследване по всички аспекти около Майка Тереза.

[Начало на страница]

Към най-добрите от многобройните материали в Интернет за Майка Тереза спада следната страница: http://www.ewtn.com/motherteresa/. Много добре оформена графично и подредена прегледно, освен кратка биография, на нея ще намерите и цитати и молитви на носителката на Нобеловата награда за мир, както и цитати от известни личности за Майка Тереза.

Портали

Web-страниците в дясната таблица представляват портали, т.е. те могат да послужат като изходна точка за интернет-изследвания по темата. Общото за всички е, че те предоставят подробни и подредени по категории списъци с хипер-връзки:

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.