Цитати

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 

Мечта
Dream
Нобелова награда
Nobel Prize


 

Образци

Речи и цитати на Др. Мартин Лутър Кинг Мл.

Мартин Лутър Кинг е забележителен оратор. Неговите речи остават не само в историята на американското движение за граждански права, а и в историята на реториката. Не на последно място заради това Ви предлагаме нашия малък подбор на важни речи, дори и в английски оригинал. Те много добре се приспособяват към уроците по чужд език, защото Кинг успява да облече идеите си в прости думи и разбираеми метафори. След прегледа на неговите речи, ще намерите малка сбирка от цитати на носителя на Нобеловата награда за мир.

Преглед на неговите речи

От многобройните речи и молитви, които държи Мартин Лутър Кинг, сме подбрали две от най-важните и най-известните:

Други речи ще намерите на Web-страниците, които сме представили в Хипер-връзки към Мартин Лутър Кинг

Речта "I have a dream" пред 250.000 души на Lincoln Memorial във Вашингтон (1963)

Речта по повод връчването на Нобеловата награда за мир (1964)

немска версия

английска версия

немска версия

английска версия

[Начало на страница]

Audio-Download

Именно защото Мартин Лутър Кинг е брилянтен оратор, неговите речи не само трябва да бъдат прочетени, но и - поне отчасти - да бъдат чути. Може да си свалите малка част от прочутата реч "I have a dream" при похода към Вашингтон. Щракнете в дясно на мишката върху хипер-връзката в дясно и изберете съответната команда.

 I have a dream.wav [650 kb]

Текстът към раздела ще намерите на страницата Dream, подчертан в тъмно-син шрифт (към текста на раздела).

[Повече Audio-материали с речи на Мартин Лутър Кинг ще намерите на Web-страниците, които са представени в Хипер-връзки към този раздел]

[Начало на страница]

Малка сбирка от цитати на Мартин Лутър Кинг

Никой не може да те възседне, ако сам не огънеш гръб.

If you succumb to the temptation of using violence in your struggle, unborn generations will be the recipients of a long and desolate night of bitterness.

Ако се оставите на изкушението, да използвате насилие в борбата си, идващите поколения ще наследят дългата и безутешна нощ на огорчението.

If you love your enemies you will discover that at the very root of love is the power of redemption.

Ако обичате враговете си, ще откриете, че дълбоко в корените на любовта се крие силата на освобождението.

We know through painful experience that freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.

От горчив опит знаем, че потисникът никога не налага свобода доброволно; тя трябва да бъде извоювана от потиснатите.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

Мечтая, някой ден четирите ми малки деца да не бъдат определяни спрямо цвета на кожата им, а според характера им.

I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality.

Отказвам да призная твърдението, че човечеството така трагично се е оплело в беззвездната тъмнина на расизма и войната, че светлото начало на деня на мира и братството никога не може да стане реалност.

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Тъмнината не може да прогони тъмнина; само светлината може да го направи. Омразата не може да прогони омраза; само любовта може да го направи.

I have the audacity to believe that peoples everywhere can have three meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality, and freedom for their spirits.

Аз съм така смел да вярвам, че навсякъде хората могат да се хранят по три пъти на ден за своето тяло, да получават образование и култура за своя дух и чест, да имат равноправие и свобода за своята душа.

Ненасилието е мощно и справедливо оръжие.
Наистина, то е едно своеобразно оръжие в историята;
 то удря, без да причинява рани и то щади тези, които го притежават.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.