Цитати

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 


 

Образци

Цитати от Махатма Ганди

По-лесно е да различиш морето от контитентите, отколкото пропастта между индивидите или народите.

Ненасилие - Satyagraha

[Подробно пояснение на понятието на Ганди ще намерите на страницата Satyagraha]

Отричам насилието, защото доброто, което изглежда то може да причини, не е трайно; трайно е лошото, което то причинява.

Насилието е оръжието на слабите; Ненасилието - на силните.

Ненасилието е поставено на изпитание, когато е противопоставено на насилието.

Има само един начин да се постигне независимост чрез ненасилие: Когато умираме, живеем, когато убиваме, не.

Мога да си представя силно въоръжен мъж, който изпитва страх в сърцето си,...невъзможно е истинско ненасилие, когато хората не са безстрашни.

Ненасилието в динамична форма означава осъзнато страдание. То не означава покорно да се подчиниш на волята на тирана, а с цялата си душа да се мериш с волята на тирана.

Един Satyagrahi (привърженик на ненасилието) се е сбогувал със страха. Той се осмелява да дари противника си с доверие. Дори и противникът му да го разочарова двайсет пъти, той е готов да му се довери за двайсет и първи път.

Вярата ми в ненасилието ме задължава в решителност. Няма място за страх или слабост.

При извършващия насилие има надежда, че някой ден той ще намери ненасилието, при страхливия - не.

Светът се оповава на основите на Satya или "истина". Asatya, равнозначно на неистина, означава и "несъществуващ"; а Satya или "истина" означава "това, което е". Когато неистината не съществува, тя не може да победи никога. А истината никога не може да бъде унищожена като "това, което е". Това в съкратен вид е учението за Satyagraha.

Смирението на привърженик на Satyagraha няма граници. Той не пропуска възможността да търси сравнението с Бога, и не обръща внимание на това, дали някой го счита за страхливец... Затова той е любезен към всеки и по този начин възпитава и спечелва световното мнение за своето дело.

Непоколебимостта се състои в това, ние сами да си наложим нещо целейки това, да предразположим другите, да приемат нашата гледна точка по своя воля.

[Начало на страница]

Цивилно неподчинение

Неподчинението е гражданско само, когато е честно, съобразено, сдържано, никога неизискващо. На него трябва да е присъщ добре осъзнатия принцип, че не трябва да е непостоянно, и преди всичко зад него не трябва да стоят лоши намерения или омраза.

Гражданското неподчинение е неотменно право на всеки гражданин. Ако той се откаже от него, той престава да бъде човек.

[Начало на страница]

Морални принципи - Любов - Ahimsa

Любовта никога не изисква, а само дава. Любовта само страда, не съжалява и не отмъщава.

В едно нещо вярвам: Убеждението, че морала е основата на нещата, и че истината е същността на всеки морал. Истината се превърна в единствената ми цел. С всеки ден нейното значение расте, а представата ми за нея става все по-широка.

Считам себе си за неспособен да мразя което и да е живо същество на земята. Чрез дългия път на дисциплината и молитвите съм престанал от четиридесет години да мразя когото и да е. Знам, че това е голям успех. Въпреки това го приемам с голямо смирение.

Животът ми е неделимо цяло и всичките ми дейности се сливат в него; и всички те произхождат от моята ненаситна обич към хората.

За да може да се види ясно универсалният и вечен дух на истината, човек трябва да е в състояние да обича и най-малкото от всички сътворени неща като самия себе си.

Любовта е най-мощната сила, която е присъща на света, и най-скромната, която човек може да си представи.

Дори и най-незначителната неистина разваля хората, така, като капка отрова разваля цяло езеро.

Три четвърти от всички неудачи и недоразумения по света ще изчезнат, ако се поставим на мястото на нашия противник и разберем неговата гледна точка. Ние или веднага ще намерим съгласие с него, или ще мислим със снизходителност за него.

[Начало на страница]

Дискриминация

Веднъж в Претория отидох на един английски фризьор. Той отказа да ме подстриже. Почувствах се дълбоко обиден, но веднага си купих ножица и подстригах косите си пред огледалото. Да подстрижа косата си отпред почти успях, но отзад развалих всичко. Колегите ми в съда се спукаха от смях: "Какво е станало с косата Ви, Ганди? Плъхове ли са я наяли?" "Не. Белокожият фризьор не искаше да допусне това, да докосва черната ми коса", отвърнах аз. Затова реших, колкото и да е несполучливо, сам да се подстрижа". Отговорът не изненада моите приятели. Фризьорът не можеше да бъде упрекван за това, че е отказал да ме подстриже. Може да се очаква, че той ще загуби клиентелата си, ако обслужва цветнокожи. Ние, индийците, не позволяваме на нашите фризьори да обслужват недостижимите братя. Потвърждение за това получих в Южна Африка, не само веднъж, а често, а убеждението, че това е наказанието за нашите грехове, ми попречи да се ядосвам на това.

Да пренебрегнеш едно единствено живо същество означава да пренебрегнеш  божиите сили и да навредиш не само на това същество, а на целия свят.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.