Материали

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 

Филм
Мандела


 

Образци

Цитати и текстове за Ганди

"Във философията на Ганди за ненасилствения протест аз намерих... единственият морално и практически приложим метод в борбата за мир на потиснатите хора."
[Dr. Martin Luther King Jr.]

За много хора Ганди е образец, особено за такива, които са решени да окажат съпротива на несправедливостта. Някои от тези личности са споменати на тази страница (Цитати за Ганди). Методът на Ганди за ненасилствената съпротива въодушевява и Мартин Лутър Кинг, на когото също е посветен отделен раздел в рамките на този тематичен комплекс (към раздел Мартин Лутър Кинг). Кинг разказва:

"В един неделен следобед пътувах към Филаделфия, за да слушам лекциите на Др. М. Джонсън, председателя на Howard-University. Той току-що се беше завърнал от едно пътуване в Индия и говореше за моя голяма радост за живота и учението на Махатма Ганди. Неговото послание беше така дълбоко и въодушевяващо, че след лекцията си купих много книги за живота и делото на Ганди. Както повечето хора и аз бях чувал за Ганди, но никога не бях се занимавал сериозно с него.

Когато прочетох книгите, бях впечатлен от походите му на ненасилствен протест.    ...В неговото учение за любовта и ненасилието аз открих метода на една социална реформа. Стигнах до убеждението, че ненасилието е единственият морално и практически приложим метод за един потиснат народ в борбата му за освобождение." Кинг осъзнава, четейки Ганди, какво е имал предвид Христос от Назарет: "Покажете на вашите врагове, че ги обичате! Помолете се на Бога за неговата любов към тях, за тези, които ви преследват!"

[Начало на страница]

За заслугите си в борбата за граждански права в Съдинените Щати на 35 години Мартин Лутър Кинг получава Нобеловата награда за мир. Председателят на Нобеловият комитет, Gunnar Jahn, отбелязва в речта си:

"Вярата на Мартин Лутър Кинг се корени преди всичко в учението на Христос, но никой не е в състояние да го разбере напълно, ако не осъзнае, че той е повлиян от големите мислители на миналото и настоящето. Преди всички е Ганди, от който той е вдъхновен и чийто пример го убеждава в това, че е възможно да се стигне до победа в невъоръжена борба. Преди да чете за Ганди, той почти е убеден в това, че учението на Христос може да намери приложение само между индивидите; но след като проучва делото на Ганди, той осъзнава, че се заблуждава.
'Ганди', казва той, 'вероятно е първата личност в историята, която превръща етиката на любовта на Христос от обикновено общуване между индивидите в мощна и ефективна социална сила.'
В учението на Ганди той намира отговор на въпроса, който дълго време го измъчва: Как може да се осъществи социална реформа?
'Във философията на Ганди за ненасилствения протест аз намерих единствения приложим метод в борбата за свобода на потиснатите хора.'"

[Начало на страница]

Други цитати за Ганди

"Начина на мислене на Ганди може да отведе директно до политическите структури на бъдещето, в които една нация може би е по-добре защитена, когато не притежава атомни оръжия, отколкото ако притежава такива, структури, в които тя по-ефективно преследва собствените си интереси, когато се съобразява с интересите на другите нации, отколкото когато ги игнорира. Това е своеобразният пример, който Ганди ни оставя, който показва, че най-постоянният личен ангажимент, заедно с пълното отричане на насилието, могат да доведат до най-големият политически успех. Всички сме му задължени за този пример."
[Вернер Хайзенберг]

"Mahatma Gandhi will always be remembered as long as free men and those who love freedom and justice live."
[Haile Selassie I.]

"The name Mahatma Gandhi has become synonymous with right and justice; towards this end it has become an inspiration to millions of oppressed people and has kindled the light of liberty."
[Haile Selassie I.]

"If humanity is to progress, Gandhi is inescapable. He lived, thought, and acted, inspired by the vision of humanity evolving toward a world of peace and harmony. We may ignore him at our own risk."
[Martin Luther King, Jr.]

"Gandhi resisted evil with as much vigor and power as the violent resister, but he resisted with love instead of hate. True pacifism is not unrealistic submission to evil power. It is rather a courageous confrontation of evil by the power of love."
[Martin Luther King, Jr.]

"Many of his principles have universal application and eternal validity, and I hope the passing years will show that his faith in the efficacy of non-violent pressure as an agent for peacful change is as justified today all over the world as it was in his time in India."
[U Thant]

"Not since Buddha has India so reverenced any man. Not since St. Francis of Assissi has any life known to history been so marked by gentleness, disinterestedness, simplicity of soul and forgiveness of enemies. We have the astonishing phenomenon of a revolution led by a saint."
[Will Durant]

"Тогава изгря звездата на Ганди. Той показа, че е възможна доктрината на ненасилието."
[Арнолд Цвайг]

Далай Лама пише в автобиографията си ("Книга на истината") за първото си пътуване към Индия през 1965г.:

"На следващия ден отидох на поклонение в Rajghat на бреговете на река Jamuna, където е кремиран Махатма Ганди. Това беше едно спокойно и красиво място, и аз изпитах дълбока благодарност за това, че мога да съм там като гост на една страна, която също като моята е трябвало да понася чуждо господство, страна, в която продължава да живее учението за ненасилие на Ганди. Докато се молех, почувствах силна тъга, защото никога няма да имам възможността, да познавам лично Махатма Ганди, и в същото време изпитах голяма радост от прекрасния пример, който представлява неговия живот. За мен той е един съвършен политик, човек, чийто най-висш принцип е любовта след него. Убеден съм, че жертвата му за делото на ненасилие е бил единствения смислен път, по който трябва да вървят политиците."

[Начало на страница]

Други материали

Кино-филм за живота на Махатма Ганди:
Описание на филма на Ричард Атенбъроу ще намерите на страницата филм.
Страницата Мандела съдържа текст на Нелсън Мандела за Махатма Ганди.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.