Предпоставки

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 

Южна Африка


 

Образци

Тъй като Ганди работи както в Южна Африка, така и в Индия, историята на двете страни е основата за неговото дело. Настоящият текст е посветен на Индия, текст за Южна Африка ще намерите на страницата Южна Африка.

Предпоставките за делото на Ганди (I): История на Индия

Още от създаването на държавата през 1947г. Индия не може да бъде разглеждана като единна държава. Преди това става дума по-скоро за една култура. Областта под формата на полуостров, или субконтинент, е дълго време откъсната от другите народи. Това се дължи на това, че естествените граници на областта се образуват на север от огромни планински върхове, най-известният сред тях Хималай, на юг Арабско море и Бенгалският залив.

Едва когато арабски мореплаватели и търговци откриват днешна Индия около 1000г. след Христа, настъпват съществени промени. С новопристигналите араби в районите на днешна Индия се разпространява исляма. Стига се до трайно ислямско присъствие в страната. Основават се султанати, укрепва се ислямското господство и се създават големите царства, които просъществуват чак до 18 век. След това възниква нестабилен съюз от държави. Под мюсулманско господство индусите успяват да съхранят религията си. В края на мюсулманското господство само около една пета от населението изповядва мюсулманска религия.

Но още от 1498 - когато Васко да Гама открива морският път към Индия - християнските европейци нахлуват в Индия. Преднина имат португалците. През 17 век британски "Източно-индийски търговски компании" се установяват в пристанищни градове в Индия, например в Мадрас, Калкута и Бомбай. Постепенно те се опитват да наложат контрол над цялата страна и слагат началото на военното завладяване на Индия. Тъй като британците не могат лесно да подчинят тази огромна страна (около 3,3 милиона km2) с многобройното й население (около 200 милиона) на британско централно управление, те оставят териториалното деление така, както са го заварили. Господарите на отделните области са подчинени на британско господство. Думата в Индия са имали британските генерали, които са били подчинени на короната, или на британското правителство. Съществуващата феодална система и системата на кастите британците също оставят недокоснати, защото и двете системи поделяли индийците на групи, което е образувало пречка за обединението на индийците срещу британците и оказването на съпротива. През 1858г. все пак се стига до въстание, което е потушено. През същата година британският генерален гувернатор става вице-крал. Индийците реагират през 1885г. със създаването на Индийският Национален Конгрес, който има за цел постигането на независимостта на Индия - много преди Ганди да започне своята борба. Това обединение е толерирано от британците, тъй като е било ясно, че мюсулмани и индуси не могат да се обединят. По-късно Националният Конгрес се превръща във водещата партия в Индия.

[Начало на страница]Начало на страница]

В борбата си за свобода Ганди за кратко успява да обедини религиите в борбата за независимост. Но този мир не е траен. Разделението между индуси и мюсулмани води след постигането на автономия до разделянето на областите на държавите Пакистан и Индия, като Пакистан по това време обхваща северните и южните части на царството, в които живеят предимно мюсулмани. Едва по-късно южната област постига своята независимост и се превръща в днешният Бангладеш.

Индия е силно разединена страна, така както в никоя друга страна по света в нея са смесени големите религии. Религиозни, социални и географски аспекти, които произтичат от историята на Индия, и днес, както и тогава, играят голяма роля. И днес се стига до безпокойства на основата на хетерогенността на населението. Страната се състои от много различни съюзни държави, съществуват над хиляда касти, над сто различни езика и различни религиозни течения. Освен индуисти, мюсулмани, християни и сикхи, в Индия съществуват множество различни религии и секти.

[Начало на страница]

Системата на кастите, която дори Ганди не съумява да премахне, разделя населението - базирайки се на индуизма - на много касти: брахмани/духовни водачи, Kshatrigas/войници, Vaishiy/селяни и Shudras/роби. В зависимост от съюзната държава тези класи се поделят на над 1000 касти. Без кастова принадлежност са т.нар. Paria/"недокоснати", които са откъснати от обществото. По-ниските касти и тези, които не принадлежат към никакви, не се приемат напълно от представителите на другите касти и предимно живеят в дълбока бедност. Индия е една от най-бедните страни в света. Разликата между бедни и богати, както и между отделните касти, продължават да водят до безпокойства.

Както и преди съществуват и конфликтите между религиите. От една страна има конфликти в рамките на страната между религиите (например в държавата Пинджап, в която мнозинството от населението са сикхи), от друга страна мюсулмански Пакистан и предимно индуистка Индия са вражески настроени и от години са в конфликт. Особено спорен е региона Кашмир.

Индия днес:
Площ: 2.973.200 km2
Жители 962.378 милиона
Столица: Делхи
Религия: индуисти (75%), мюсулмани (18%), християни (3%), сикхи (3%)
Основаване: 1947
Конституция: от 1950 демократична, федерална република с парламентарна система Други: Индия спада към двайсетте най-бедни страни в света, населението й расте с около 14 милиона души на година, 64% от населението е неграмотно, детският труд не е рядкост.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.