Р. Менчу

Нагоре Ганди Туту М. Л. Кинг Peace People Рабин Р. Менчу Тереза

 

Живот
Цитати
Предпоставки
Материали
Хипер-връзки


 

Образци

Като първа индианка и най-младата носителка на наградата, Ригоберта Менчу от Гватемала получава през 1992 Нобеловата награда за мир. Това отличие е много оспорвано. Нейното отношение към насилствената съпротива в родината й, която спада към страните с извънредно много нарушения на човешките права, е достатъчно еднозначно за много критици. Успехът на появилата се през 1983 автобиография "Аз, Ригоберта Менчу" е предизвикал международното внимание не само върху катастрофалната ситуация в Гватемала, а представлява и началото по пътя на признаването на правата на индианските народи в целия свят.

Живот и дело: Родителите й и един от братята й са убити от военните, двама от братята й умират рано в следствие на бедността - Ригоберта Менчу избягва в Мексико.

Цитати и речи: Освен речта при получаването на Нобеловата награда, в този раздел на разположение е и интервю с Ригоберта Менчу.

Предпоставки: Историята на Гватемала от испанската колонизация до модерните военни режими представляват предпоставките за живота и делото на Ригоберта Менчу.

Материали: Кратки портрети и статии от пресата, преди всичко от 1992, правят още по-ясно значението на индианката, която и до днес се бори за правата на индианските народи.

Хипер-връзки: Подбрани информационни източници в Интернет за Ригоберта Менчу Тум са описани на тази страница, за да улеснят търсенето Ви в Интернет.

Цитат

"Ригоберта Менчу се бори в собствената си страна, на американския континент и по целия свят за мира и обединението извън етнически, културни и социални граници." [Sejersted, Председател на Нобеловия комитет 1992]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.