Материали

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 

Nobelkomitee
Открито писмо
Преса


 

Образци

Текстове и статии от пресата за Ригоберта Менчу Тум

"Не. Необразована, обикновена жена от народа, както коментират някои медии с приятелско снизхождение, това не е Ригоберта Менчу. Носителката на Нобеловата награда за мир не е и "наивна", не е феминистка в борбата за правата на силно потиснатите жени.

Тя е далеч от стереотипите на "бялото възприятие". Тази жена е понесла в не така дългия си живот толкова лично страдание, че не пасва на освободителните фантазии от всякакъв характер или романтиката на Третия свят, или революционната мечтателка. Но тези, които търсят истината в живота и борбата на Ригоберта Менчу и нейните съмишленици, могат да се научат на респект, зачитане на "другостта" на тези чужди хора и за тяхната борба срещу "белия латино-американски расизъм."
[
Томас Зайтерих-Кройцкамп в "Publik-Forum"]

[Начало на страница]

Други материали:

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.