Хипер-връзки

Нагоре Живот Цитати Предпоставки Материали Хипер-връзки

 


 

Образци

Хипер-връзки към Ригоберта Менчу

Rigoberta Menchъ Tum Foundation: http://www.rigobertamenchu.org/

Материалите на фондацията съдържат освен цели и проекти на фондацията и информации за самата Ригоберта Менчу Тум. Представена е и биография, както и многобройни речи и текстове на носителката на Нобеловата награда за мир (връзки "Messages & Speeches"). Много от текстовете са на разположение само на испански.

Акцентите на дейността на фондацията са върху следните области:

bulletПодкрепа на човешките права
bulletПрава на местните народи
bulletЦенности на местните народи
bulletПрава на жените
bulletРазвитие
bulletСъвместна работа по проекти в рамките на "Международната декада на местните народи"
bulletОбразователни, здравни и проекти на човешките права в Гватемала
bulletПодпомагане на "Indigenous Initiative for Peace"

[Начало на страница]

PeaceJam: http://www.peacejam.org/tum/tum.html

Проектът PeaceJam с участието на 20 носители на Нобеловата награда за мир съдържа и раздел с подробни информации за Ригоберта Менчу. Освен текстовете за живота й е представено и подробно интервю, както и информации за ситуацията в Гватемала. 

[Начало на страница]

Портали:

Представените в дясно Web-страници предлагат кратки информации и преди всичко хипер-връзки към Ригоберта Менчу. Те могат да бъдат добър изходен пункт при интернет-проучвания за носителката на Нобеловата награда за мир от Гватемала.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.