Преглед

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Хронология Връзки

 


 

Човешки права

Графичен преглед

Тук ще намерите графичен преглед на тематичен комплекс Човешки права. Чрез щракване върху отделните елементи на графиката, ще стигнете директно до съответните страници. Детайлирано съдържание на темата Човешки права ще намерите на страница "Съдържание".

[Начало на страница]    [Старт Човешки права]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.