Човешки права

Нагоре Човешки права Образци Демокрация Партии Европа Обединени Нации Глобализация Уст. развитие П.образование Мирна педагогика Методи

 

Курс 1
Преглед
Съдържание
Хронология
Връзки


 

Човешки права

Човешките права са основата за мирно съвместно съществуване във всички области на живота: Както в областта на международната и национална политика, така и в нашето населено място или в семейството.Те засягат всеки от нас и се отнасят до всеки от нас. Тяхното утвърждаване принадлежи към едни от най-важните образователни цели. Ето защо в този образователен сървър ще откриете обширни информации към темата Човешки права:

bulletКакво представляват човешките права?
bulletОткъде произхождат те?
bulletКакво означават те за мен?
bulletКой ги надзирава?

Това са само някои въпроси, за които ще стане дума. Един курс, състоящ се от пет основни курса предоставя основните знания към темата, понататък на разположение са схеми, документи и др. Подробни теми - например към темата детски права - предоставят прегледни материали или обхващат разработки, които са много подходящи за въведение в учебните часове, посветени на човешките права. Една предназначена специално за учители част се занимава с ключовите въпроси за възпитанието на човешките права и предоставя идеи и препоръки за учебния час.

[Начало на страница]

Указания за ползване

Преди да ползвате материалите, Ви предлагаме някои съвети за работа с тях:

Преглед Навигация Бърз обзор

Ще си осигурите бърз преглед, когато посетите страницата "Съдържание" (с детайлиран указател на всички елементи на тематичния комплекс Човешки права) и/или страницата "Преглед" (с таблица). Страниците се отварят в нов прозорец. Когато затваряте прозореца, се намирате отново на тази стартова страница.

Хоризонталните лайстни с връзки горе на всяка страница Ви водят към страниците, намиращи се на същото ниво като страницата, на която сте в момента.
Вертикалната лайстна с връзки, която се намира горе в ляво на всяка страница, Ви води към страниците, разположени вертикално надолу, или например към документите и схемите към страницата на която сте в момента.

Ако искате да направите бърз обзор за ориентация през тематичните комплекси, щракнете върху сините кутийки накрая на страницата. Кутийките Ви водят през съответния основен курс на тематичните комплекси.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.