Връзки

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Хронология Връзки

 


 

Човешки права

Връзки към темата Човешки права

Преглед на представените връзки:

Чрез щракване върху връзката, която Ви интересува, ще попаднете на съответната страница, а оттам директно до Online-материалите на съответната организация.

Amnesty International

Human Rights Library

Human Rights Watch

One World

Обединени Нации

UNICEF

UNESCO

UNHCHR

Европейски съюз

Symbol

Amnesty International: http://www.amnesty.org

Много недържавни международни организации, така наречените „INGOs" (International Non-Governmental Organizations), навреме откриха възможностите за работа чрез интернет и разполагат с много добри Online-материали. Това в особено голяма степен се отнася за Amnesty International (AI), една от най-известните от тези организации, която посвещава дейността си на човешките права. Девизът на AI говори за работата и целта на организацията: "working to protect human rights worldwide". С помоща на връзката "About AI" в хоризонталната навигация ще стигнете до кратък текст, който представя организацията и акцентите в работата й.

AI има около един милион членове в 162 държави, или с право може да бъде определена като глобална организация. Основните задачи са "campaigns to free all prisoners of conscience; ensure fair and prompt trials for political prisoners; abolish the death penalty, torture and other cruel treatment of prisoners". По-нататък в главата "About AI", ще намерите връзки към подробни информации относно работата на организацията, като например:

bullet

Facts and figures about AI

bullet

AI - a brief history

bullet

Recommendations for the protection and promotion of human rights (12-Point-Program for the prevention of torture, 14-Point-Program for the prevention of extra judicial executions)

Естествено на разположение върху Web-страницата са и популярните и будещи световен интерес и внимание доклади относно човешките права на AI с примери от много страни. Към това са предложени и страници с подробни информации за актуални кризисни региони, където е изразен и призивът за участие в постоянни кампании и акции. Именно в тази интер-активна сфера изпъква голямата роля на интернет за работата на организации като AI. Чрез глобалната интернет-мрежа се прави опит да се предизвика и мобилизира широката световна общественост.

Amnesty International

Подробен списък с връзки към темата Човешки права обобщава, също и оптически чрез навигационната структура, успешното Online-присъствие, и прави страницата на AI допълнително подходяща за въведение към темата Човешки права в мрежата.

[Начало на страница]

Human Rights Library: http://www1.umn.edu/humanrts/

Ако търсите документи и материали към темата Човешки права, не трябва да пропускате Human Rights Library на университета в Минесота. От стартовата страница, водени от връзки, попадате в много богато съдържателни и информативни области:

bullet

Treaties and other International Instruments

bullet

Bibliographies and Research Guides

bullet

Human Rights Education (!)

bullet

Asylum and Refugee Materials

bullet

Links to over 1000 other sites

От тук чрез материала „Human Rights Search Engines" и с помоща на връзката „Search for documents on multiple human rights sites" може да стигнете до формуляр, който предлага отлични, много диференцирани възможности за търсене, и по този начин прави възможен достъпа до многобройни други източници. Или по-общо казано, едно иистинско "съкровище" с материали към темата Човешки права.

[Начало на страница]

Human Rights Watch: http://www.hrw.org

Основаната през 1978г. под името "Helsinki Watch" организация Human Rights Watch се посвещава, както и Аmnesty International, на международната защита на човешките права. Тя е разделена на пет регионални единици за различните световни райони и три тематични отдела, свързани с въоръжаване, детски права и права на жените. Целите на организацията са обобщени на сайта (връзка "About Human Rights Watch") по следния начин:

Logo HRW

"Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable (...)."

Online-материалите включват например:

bullet

Актуални новини по темата за нарушения на човешките права

bullet

Информации за актуални кампании в сферата на защитата на човешките права (например работа в мини)

bullet

Публикации на организацията (между които годишният HRW World Report)

bullet

Информации, коментари и допълнителни текстове, свързани с актуални проблеми

Много успешно разработена е и световната карта, върху която чрез щракване върху отделните страни може да се стигне до съответния доклад за страната. Тук отново може да се убедите, колко богати са информационните материали на Human Rights Watch.

[Начало на страница]

OneWorld: http://www.oneworld.net

При OneWorld Online става дума за Internet-материал на английската One World Broadcasting Trust, чиято цел е, да предоставя информации относно глобални теми. Интернет естествено предоставя идеалните възможности за това, и OneWorld Online започва да се създава още в началото на 1995г. Върху невероятната Web-страница, която е спечелила толкова много награди, че с оглед ползването на Homepage е създадена специална страница за това ("awards cabinet"), е обобщена и целта на това Online-предлагане ("about us: background"):

"OneWorld is dedicated to promoting human rights and sustainable development by harnessing the democratic potential of the Internet. (...) Our aim is to bear witness to the injustice and to help people shed whatever light they can on it. (...) Bringing issues into the light, we believe, is a first step towards positive change."

Освен успешният Layout и невероятният Webdesign, внимание заслужава и иновативната структура на материалите, които между другото се ползват в момента от 250.000 читатели месечно. Става дума за един "Supersite", който предоставя достъп и има и съвместни търсещи функции с материали на над 100 партньорски организации. Освен търсачка, достъпът до желаните информации е улеснен и от индекс на страните и тематичен индекс. Друга особеност е факта, че е създаден отделен раздел ("next.gen") за деца и младежи.

Благодарение на много добрите възможности за търсене, които обхващат освен материалите на OneWorld също и предлагането на безброй други партньорски организации, това може да се определи като невероятно добър информационен източник, който предлага и достатъчно материали за постоянните сърфъри в мрежата.

[Начало на страница]

Обединени Нации: http://www.un.org

Към главните цели на  световната организация спада налагането на човешките права. Не на последно място нейното създаване е повлияно и от престъпленията и ужасите на Втората световна война. Тя приема през 1948г. "Общата Декларация за човешките права" и в годините след това усъвършенства и развива инструментариума на защитата на човешките права.

UNO

Затова не е чудно, че Web-страниците на Обединените Нации спадат към първите, когато започва заниманието с темата Човешки права. Тук ще намерите документи, доклади и естествено може да получите информация за структурата и начина на работа на тези централни теми в дейността на организациите за защитата на човешките права. Документите са преведени на много езици.

[Начало на страница]

Детската помощна организация UNICEF: http://www.unicef.org

UNICEF принадлежи към специалните организации на Обединените Нации. Online-материалите са представени в този образователен сървър на специална UNICEF - страница в рамките на подробната тема Детски права. Естествено там ще намерите изключително богата информация към темата Детски права, но и обширни материали към темата Човешки права като цяло.

Website разполага със специална част за деца и младежи: Voices of Youth (VoY), която непременно заслужава да бъде посетена. Освен това има и много информации и материали за учители, към което спада и една интер-активна част, където виртуално могат да се срещат учители от цял свят: Teachers Talking About Learning.

[Начало на страница]

UNESCO: http://www.unesco.org

На страницата на специалната организация на ОН за образование, възпитание, наука и комуникация също ще намерите обширни информации към темата Човешки права, особено за "Международната година на културата на мира", за която беше избрана 2000г. Особено внимание заслужава съответната декларация Manifesto 2000, която може да бъде подписана online: http://www2.unesco.org/manifesto2000/default.asp.

Logo UNESCO

Може да получите информация за проекти и актуални кампании, да търсите документи и мн.др. На немската комисия на UNESCO в Бон дължим разработването на този образователен сървър. Посетете немската комисия в интернет на адрес: http://www.unesco.de.

[Начало на страница]

UNHCHR: http://www.unhchr.ch

Висшият комисар на ОН координира многообразните дейности на световната организация в сферата на човешките права. Online-материалите съдържат и списък с инструментите на международната защита на човешките права.

[Начало на страница]

Европейски съюз: http://www.coe.int 

Europarat

Към основните сфери на работа на създаденият през 1949г. Европейски съюз още от самото начало е залегнала защитата и по-нататъшното утвърждаване на човешките права. През 1950г. той издава Европейската конвенция за човешките права - и до днес най-основният документ за защита на човешките права. Към органите на съюза, освен Комитета на министрите и Парламентарното събрание, спада и Европейският международен съд за човешки права, който взема решения в областта на човешките права.

Обширното Online-предлагане предоставя изобилие от информации към темата Човешки права, на които е посветен отделен раздел, "Human Rights Web": http://www.humanrights.coe.int.

[Начало на страница]    [Основен курс 1]    [Схема-преглед]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.