Съдържание

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Хронология Връзки

 


 

Човешки права

Указател на съдържанието на тематичен комплекс Човешки права
(със фокус-теми и материали)

Чрез щракване в настоящия показалец Вие стигате директно до отделните части и страници на тематичния комплекс; графичен преглед на темата ще намерите на страницата Преглед.

Стартова страница

Схематичен преглед на темата Човешки права

Хронология към темата Човешки права

Списък на връзки към темата Човешки права

Учебна част: Темата Човешки права в училище

Съвети: Идеи и предложения за урок по темата Човешки права

Основен курс 1 (Какво означават човешките права?)

Основен курс 2 (Как са се развили човешките права?)

Материали към Основен курс 2 (Схеми и документи)

Схема 1: Трите етапа на развитие на човешките права

Схема 2: Историята на човешките права

Документ 1: Обща декларация на човешките права

Документ 2: Декларацията "Virginia Bill of Rights"

Документ 3: Американска декларация на независимостта

Документ 4: Декларация на човешките и граждански права (Френска революция)

Документ 5: Интернационален пакт за граждански и политически права

Документ 6: Интернационален пакт за стопански, социални и културни права

Документ 7: Banjul харта на човешките права и правата на народите (Африка)

Документ 8: Обща декларация на човешките права в Исляма

Документ 9: Декларация от Рио за околната среда и развитието (Rio Deklaration)

Документ 10: Vienne Declaration and Programme of Action

Фокус-тема към Основен курс 2: Weltethos

Документ 1: Декларация на Weltethos

Документ 2: Обща декларация на човешките задължения

Статии от пресата: Тони Блеър на гости във фондацията Weltethos

Фокус-тема към Основен курс 2: Човешко достойнство

Материали за човешкото достойнство в различните културни сфери

Фокус-тема към Основен курс 2: Човешки задължения

Документ: Обща декларация на човешките задължения

Фокус-тема към Основен курс 2: Естествено право

Схема Естествено право

Основен курс 3 (Какви човешки права съществуват?)

Схема към Основен курс 3: Разликата между човешки и основни права

Фокус-тема към Основен курс 2: Права на жените

Фокус-тема към Основен курс 2: Детски права

Схема към фокус-тема Детски права: Децата имат права

Връзки към фокус-тема Човешки права

Организацията в помощ на детето UNICEF

Доклади и статии от пресата към фокус-тема Детски права

Документи към фокус-тема Детски права

Документ 1: Принципи на декларацията за правата на детето

Документ 2: Конвенция за правата на детето

Документ 3: Convention on the Rights of the Child (на английски)

Документ 4: UNICEF Summary of the Convention

Основен курс 4 (Кой съблюдава спазването на човешките права?)

Основен курс 5: Нарушения на човешките права

Материали към Основен курс 5: Амнести, Руанда, Ел Салвадор, Гватемала

Фокус-тема към Основен курс 5: Апартейд в Южна Африка

Възникване и развитие на апартейда (документи и др)

Съставни части на режима на апартейд (провинции, политическо потисничество и др.)

Съпротива и преодоляване на апартейда (Мандела)

Хронология към Апартейд

Списък-връзки към Апартейд

 

[Начало на страница]    [Старт Човешки права]    [Схема-преглед]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.