Хронология

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Хронология Връзки

 


 

Човешки права

Най-важните събития в развитието на човешките права

1215

Magna Charta Libertatum

1628

Petition of Rights (Англия)

1679

Habeas-Corpus-Akte (Англия)

1776

Virginia Bill of Rights (САЩ)

 

Американска Декларация на независимостта

1789

Декларация на човешките и граждански права от времето на Френската Революция

26. юни 1945

Хартата на Обединените Нации

10. декември 1948

Обща декларация на човешките права

4. ноември 1950

Европейска Конвенция за човешките права

19. декември 1966

Интернационален пакт за стопански, социални и културни права

 

Интернационален пакт за граждански и политически права

22. ноември 1969

Американска Конвенция за човешките права

01. август 1975

Заключителен акт-KSZE от Хелзинки

27. юни 1981

Banjul Charta на човешките права и правата на народите (Африка)

19. септември 1981

Обща декларация на човешките права в Исляма

14. юни 1992

Декларация от Рио за околната среда и развитието (Рио-Декларация)

юни 1993

Световна конференция за човешки права (Виена): Vienna Declaration and Programme of Action

[Начало на страница]    [Основен курс 1]    [Схема-преглед]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.