Преглед

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Речник Линкове

 


 

Демокрация

Графичен преглед

Тук ще намерите графичен преглед на тематичния комплекс Демокрация. Чрез щракване върху отделните елементи на графиката, ще стигнете директно до съответните страници. Детайлиран показалец със съдържанието на тематичния комплекс ще намерите на страницата Съдържание.

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.