Курс 1

Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Речник Линкове

 

Материали
Курс 2
Курс 3
Курс 4
Курс 5


 

Демокрация

Преглед на последователността на основните курсове:

Основен курс 1 Какво е демокрация?
Основен курс 2 Как се е развила демокрацията?
Основен курс 3 Кои са признаците на една демократична държава?
Основен курс 4 Какво принадлежи към едно демократично общество?
Основен курс 5 С какви проблеми демокрацията се бори днес?

[Начало на страница]

Основен курс 1: Какво е Демокрация?

Familie beim Fernsehen За да отговорим на този първоначален въпрос, нека да си представим едно общество от хора. Едно такова общество, което всеки познава, е семейство с баща, майка и дете. И така, едно семейство живее заедно, храни се заедно, съществува заедно. При това възникват проблеми, които всеки познава. Кой ще изхвърли боклука, коя телевизионна програма да се гледа и така нататък. Кой тогава решава, какво ще се прави?

Има две възможности. Първата е, всеки да решава сам, като налага мнението си и на другите членове на семейството. Така например този, у когото е дистанционното управление за телевизора, решава коя програма ще се гледа.

TV Fernbedienung

Може да стане обаче и по друг начин. Всички биха могли да решават заедно. В нашия пример семейството може да се обедини за една програма. Този, у когото е дистанционното управление включва програмата която всички заедно са избрали.

Както в нашето малко семейство, така и в по-големи общества, като например населението на една държава, съществуват проблеми при съвместното съществуване. И тук трябва да бъдат вземани решения. И в случая не става дума само за една телевизионна програма, а за програма на държавата, или за това, какво ще става в държавата.

Unterwerfung В една държава има същите две възможности, както в нашето малко семейство. И тук първата възможност е някой да решава какво ще се прави, някой, който притежава, така да се каже, дистанционното управление. Този някой наричаме регент, защото той управлява държавата, или определя програмата. Този регент притежава много власт и властва над останалите хора, населението. Населението няма думата, почти няма права. То не може да стигне до дистанционното управление и трябва да остави регентите сами да определят програмата.

Съвсем несправедливо, нали? Но съществува и втората възможност. Тук всеки човек има права и оттам малко власт. Всички заедно определят регента, на когото дават власт за определено време, за да може той да стартира програмата на управление. Регентът обаче може да направи това, само когато народът е съгласен. Той не може да планира програма, която отнема или ограничава правата на населението.

Batterie Може да си го представим така: Всеки гражданин има една батерия. Всички заедно избират някого, регента, на когото дават едно огромно дистанционно управление. Това дистанционно има нужда от много батерии, за да може да функционира. Затова гражданите дават своите батерии на заем на регента. Регентът има власт над дистанционното до тогава, докато са му дадени батериите.

Когато батериите са изразходени и регентът не получава нови батерии от населението, той не може повече да управлява. Населението трябва сериозно да си помисли, дали отново да даде батерии на регента.

Това са два начина на развитие на съвместния живот между регент и население. И за двете форми могат да се намерят много примери. Първата възможност, диктатурата, при която населението почти няма права, е преобладавала в Европа до края на 18 век. Едва тогава хората започват да виждат несправедливостта на тази система.

Едва след това в Европа се разпространява втората възможност, демокрацията, или тази с батериите, въпреки, че тя вече е на над 2000 години, както ще видим в Основен курс 2. През 20 век тя се практикува във все повече страни по целия свят в различни форми.

[Начало на страница]

Материали към въпроса  "Какво е демокрация?"

Този кратък пример с батериите и дистанционното управление създаде у нас едно първо впечатление, за това, какво е демокрация. Изказвания на различни мислители по тази тема ще намерите на една специална страница (Цитати). Към това има на разположение и една схема (Схема 1: Демокрация-цитати). А какво пише в енциклопедията за това? Кратки текстове, които правят опит да дефинират "демокрацията", са обобщени на страницата Енциклопедия.

Един понататъшен, обогатен с много схеми раздел със заглавиетоТеория се занимава с най-важните демократично-теоретични основни разлики между идентичната и конкурентна теория на демокрацията. Освен това има и още една част, която противопоставя различните видове демокрация. Там става дума за разликата между директна и репрезентативна демокрация, както и за различни системи, като парламентарна и президиална демокрация (Видове).

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.