Демокрация

Нагоре Човешки права Образци Демокрация Партии Европа Обединени Нации Глобализация Уст. развитие П.образование Мирна педагогика Методи

 

Курс 1
Преглед
Съдържание
Речник
Линкове


 

Демокрация

"Демокрацията е най-лошата държавна форма, с изключение на всички останали" - този цитат принадлежи на бившия британски премиер Уинстън Чърчил. Той ни насочва към най-същественото: Никъде няма перфектна демокрация, но въпреки критиката от всички страни, демокрацията е най-успешната форма за мирно решаване на конфликтни ситуации. И навсякъде по света, в различните региони и системи, хората се осланят на нея.

Демокрацията живее от съвместната работа на своите граждани. Условие за да се ангажираш е знанието. Само този, който познава в основи механизмите и институциите в една демократична държава, може да се ангажира. Затова разпространението на това знание пренадлежи към най-важните задачи на политическото образование, което е насочено към всички пълнолетни граждани.

bulletКакво е демокрация? Какви форми на демокрация съществуват?
bulletКак тя се е развила от началото й в антична Гърция?
bulletКакво казват най-важните политически мислители?
bulletКога една държава е демократична? Какви ключови елементи съдържа тя?
bulletКак изглежда едно демократично общество?
bulletС какви проблеми се сблъсква демокрацията днес?

Това са някои въпроси, за които става дума в тематичния комплекс демокрация.Ние се опитваме в пет основни курса с обширни материали, текстове и схеми, както и специални откъси към темите "избори", "опозиция", "парламент", "класици на политическата философия" и много други, да обрисуваме една картина на демокрацията, която не на последно място да изясни това, че демокрацията не се намира в едно вече постигнато статично състояние, а е израз на перманентни задачи.

[Начало на страница]

Указания за ползване

Преди да използвате предложените материали, ето някои Съвети за ползването им:

Преглед Навигация Бърз преглед

Ще направите бърз преглед, ако посетите страницата "Съдържание" (с детайлирано указание на всички елементи на тематичния комплекс Демокрация) и/или страницата "Преглед" (с графичен преглед). Страниците се отварят в един нов прозорец. Когато затваряте прозореца, отново се намирате на тази стартова страница.

Хоризонталните ленти с линкове в горната част на всяка страница Ви водят към страниците, които се намират на същото ниво, като страницата, на която се намирате в момента.
Вертикалната лента с линкове горе в ляво на всяка страница, Ви води към разположените вертикално надолу страници, или например към документи и схеми към страницата, на която сте в момента.

Ако искате да направите бърз преглед за ориентация през тематичния комплекс Демокрация, щракнете съответно върху сините кутийки в края на страницата. Те ще Ви водят през  основните курсове на тематичния комплекс.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.